Back Logo Aliyah

Relaties gebaseerd op Liefde of Angst?

09 mei '17
Ik ben alleen, al jaren en heb hier vrede mee. Soms vragen mensen zich wel eens af waarom… Dit komt omdat ik merk dat vele relaties gebaseerd zijn op Angst en Ego en hier pas ik voor. Ten eerste ben ik ontzettend gelukkig en blij, alleen!! Ik heb niemand nodig om leegtes in mijzelf te vullen. Ik heb liefde in mijzelf gevonden, diep van binnen, een oneindige liefdesbron in mijn hart op ieder niveau. Ten tweede ga ik voor niets minder dan een ziel die mij op ieder niveau ook deze liefde kan geven en mij in liefde vrij laat. Al leef ik de rest van mijn leven zonder naaste partner, ik heb hier vrede mee en accepteer het. Dan moet dit zo zijn… 
 
Je kunt ervoor kiezen of je in angstgedachten blijft leven of je transformeert ze. Met angstgedachten in een relatie kun je niet vrij zijn en ervaar je geen échte vrijheid. Je houdt jezelf gevangen in je eigen opgelegde restricties en draagt een masker, omdat het zo hoort volgens jezelf, je ouders, vrienden of ‘de maatschappij’. Omdat je niet beter weet, het excuus hebt dat je nu eenmaal zo bent of dit nooit geleerd hebt… 
 
Angstgedachten en ego spelletjes:  
-          Verlatingsangst: Bang zijn dat iemand je verlaat en hem of haar vasthouden in een onzichtbaar energetisch elastiek.
-          Iemand nodig hebben/afhankelijk zijn: Iemand vervult een leegte in jou zelf waarvan je denkt dat je die zelf niet kunt vervullen (dit kun je wel!!).
-          Jaloezie: Je gunt de ander het niet om aandacht te krijgen van iemand anders. Hier ligt vaak de verlatingsangst onder met een gebrek aan zelfliefde.
-          Masker: Je bent te trots om te vertellen dat iets je zeer doet wat de ander heeft gezegd/gedaan.
-          Je slachtoffer voelen, onredelijk zijn, niet willen luisteren, mokken in jezelf, verwachten dat de ander iets goed maakt.
 
Angst = Gevangenschap  en Liefde = Vrijheid. Ik kies voor Vrijheid op ieder niveau en accepteer niets minder dan dat. Dit is pure zelfliefde. Zelfliefde is het hoogste goed. 
 
Ik vind dat een persoon geen bezit kan zijn, iemand is niet van mij noch dat ik van een ander ben. Ik accepteer mijn behoeftes zoals ze zijn, ik kom hier voor uit en communiceer deze in kwetsbaarheid met een open hart. Ik deins niet terug voor mijn eigen schaduwkanten noch die van een ander. Ik leg ze in kwetsbaarheid bloot, deze kanten maken me compleet en uniek. Ik laat iemand vrij zodat behoeftes vervult kunnen worden op ieder niveau. Een niet vervulde behoefte creëert blokkades en daarmee weer een stuk gevangenschap in je eigen lijf. Ik gun een ander wat ik ook mijzelf gun. Ik gun mijzelf alleen maar mensen om mij heen die ook graag bij mij willen zijn = Zelfliefde. 
Relaties gebaseerd op Liefde of Angst?


Subscribe for Newsletter top